Social Start-Up

Prin programul european Social START-UP (POCU/449/4/16/128491), ce este finantat din fonduri europene, puteti obtine o finantare nerambursabila de maximum 462380 lei. Se poate aplica in toate regiunile din Romania, cu exceptia regiunii Bucuresti-Ilfov.

Va prezentam, principalele conditii pe care trebuie sa le indepliniti, daca doriti sa aplicati in cadrul acestui program:

Aplicantul care propune planul de afaceri trebuie îndeplinească cumulativ următoatele condiții de eligibilitate:

 • are vârsta mai mare sau egală cu 18 ani;

– intenționeazã sã înființeze o întreprindere socialã în Regiunea Vest, Regiunea Nord-Vest, Regiunea Centru, Regiunea Nord-Est, Regiunea Sud-Est, Regiunea Sud Muntenia sau Regiunea Sud-Vest Oltenia9;

 • are domiciliul sau reședința (vizã de flotant) în Regiunea Vest, Regiunea Nord-Vest, Regiunea Centru, Regiunea Nord-Est, Regiunea Sud-Est, Regiunea Sud Muntenia sau Regiunea Sud-Vest Oltenia10;
 • are minimum studii medii absolvite;
 • este absolvent al cursurilor de „Antreprenor în economia social㔠sau „Manager de întreprindere social㔠derulate în cadrul proiectului Social Start-up SAU deține un Certificat de absolvire/Adeverințã de absolvire a unui curs „Antreprenor în economia social㔠(COR 112032) sau „Manager de întreprindere social㔠(COR 112036); Daca nu ati absolvit un astfel de curs, va putem noi facilita participarea la un astfel de curs, la finalul acestei saptamani.
 • nu se încadrează în categoria tinerilor NEETs (tineri cu vârsta între 16 -24 de ani care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă).
 • Planul de afaceri să vizeze crearea a cel puțin 3, 4 sau 5 locuri de muncă, în funcție de ajutorul de minims solicitat, în cadrul întreprinderii sociale nou-înființate, respectiv să angajeze:

-minimum 3 persoane pentru o finanțare solicitată între minimum 254.309 lei și mai mică de 323.666 lei;

-minimum 4 persoane pentru o finanțare solicitată între minimum 323.666 lei și mai mică de 393.023 lei;

minimum 5 persoane pentru o finanțare solicitată între minimum 393.023 lei și maximum 462.380 lei.

Lista cheltuielilor eligibile este:

 1. Cheltuieli cu salariile personalului nou angajat

1.1. Cheltuieli salariale

1.2 Venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/ cooptați

1.3. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)

 1. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor sprijinite:

2.1 Cheltuieli pentru cazare

2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu

2.3 Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de cazare, precum şi transportul efectuat pe distanța dintre locul de cazare şi locul delegării)

2.4 Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării

 1. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară
 2. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor
 3. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule.
 4. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcţionării întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile)
 5. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor
 6. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor
 7. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente funcţionării întreprinderilor
 8. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor
 9. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor
 10. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor
 11. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor
 12. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor
 13. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor

15.1. Prelucrare de date

15.2. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice

15.3. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic

15.4. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare

 1. Cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții financiare

ATENTIE! Toate cheltuielile mai sunt menționate sunt eligibile doar dacă sunt realizate sau angajate după semnarea contractului de subvenție și în perioada de implementare a planului de afaceri.

Nu sunt eligibile:

 • taxa pe valoarea adăugată recuperabilă;
 • achiziționarea de bunuri imobiliare (terenuri sau clădiri);
 • achiziţia de echipamente second-hand;
 • contribuția în natură;
 • amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;
 • cheltuielile cu fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din tutun;
 • cheltuielile cu dobânda.

Toate detaliile referitoare la acest program, le puteti gasi aici:

Daca doriti sa aplicati, va rugam sa ne contactati telefonic la numarul: 0731369637, cel tarziu pana in data de 18 februarie ora 12.00

Metodologie-selectie-planuri-afaceri-Social-Start-up

Scroll to Top